+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest

Radu O. CHINDESunt de profesie economist și am peste 10 ani experienţă în management de proiect pentru companii, autorităţi publice și structuri neguvernamentale. Începȃnd cu anul 2006 am pus bazele şi conduc Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Acces Bihor, cu scopul de a contribui la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor bihorene.

Din anul 2010 ocup funcţia de Director adjunct în cadrul Spes Invest SRL, avȃnd responsabilităţi în monitorizarea, implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, întocmirea de rapoarte financiare, analize economico-financiare, documentaţii de achiziţii publice. Am competențe în administrarea afacerilor, achiziții publice, management de proiect, formare profesională, coaching și auditor în domeniul calităţii. M-am implicat direct, din poziţiile de manager de proiect sau manager financiar, în implementarea unui număr foarte mare de proiecte finanțate din PHARE, POR, POSDRU, FEADR, POSCCE, HURO CBC, etc. Sunt trainer certificat la nivel naţional şi am o experienţă în formare de peste 5 ani.
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României